เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร