โครงการ ทำบุญด้วยเมคอัพ

     บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “ทำบุญด้วยเมคอัพ” เพื่อนำเครื่องสำอางเหลือใช้ที่ยังไม่หมดอายุ มาสร้างประโยชน์ในการแต่งหน้าเพื่อความสวยงาม ให้แก่กลุ่มนักเรียนนาฏศิลป์ของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น รวมทั้งเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้แบ่งปันและบริจาคร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยประธานสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน พร้อมพนักงาน เป็นตัวแทนบริษัทฯ ส่งมอบเครื่องสำอาง ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น ถนนเสรีไทย แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เมื่อวันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม 2562