โครงการ ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา

     บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดโครงการ “ทำบุญถวายเทียนเข้าพรรษา” เนื่องในวันเข้าพรรษา เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีของชาวพุทธให้ดำรงอยู่สืบไป รวมทั้งเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมทำบุญสร้างกุศลร่วมกัน โดยมีผู้ช่วยประธานสายงานสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร คุณรัฐวิชญ์ ณ ลำพูน และผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์องค์กร คุณวรางคณา ณ ลำพูน และคณะตัวแทนพนักงานบริษัทฯ ทำบุญถวายเทียนพรรษา ชุดสังฆทาน ผ้าไตรจีวร ผ้าอาบน้ำฝน และปัจจัย ให้กับวัดโพสพผลเจิรญ ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562