">

MASS TRANSIT

งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางแค - พุทธมณฑล สาย 4)
งานศึกษาความเหมาะสม ออกแบบรายละเอียด และจัดทำเอกสารประกวดราคา รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (บางแค - พุทธมณฑล สาย 4)
งานออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ส่วนต่อขยาย (บางปิ้ง – บางปู)
งานออกแบบรายละเอียดระบบรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน ส่วนต่อขยาย (บางปิ้ง – บางปู)
งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)
( DESIGN PROJECT , THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
งานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเดินรถที่เหมาะสม รถไฟฟ้าสายสีแดง ของระบบรถไฟชานเมือง (บางซื่อ – รังสิต)
งานศึกษารูปแบบการบริหารจัดการเดินรถที่เหมาะสม รถไฟฟ้าสายสีแดง ของระบบรถไฟชานเมือง (บางซื่อ – รังสิต)
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
งานศึกษาและออกแบบทางรถไฟสายใหม่ เพื่อการท่องเที่ยวเส้นทาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี - พังงา - ภูเก็ต
( DESIGN PROJECT )
งานศึกษาความเหมาะสม จัดทำแบบเบื้องต้น และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา รถไฟฟ้ารางเดี่ยว               (Monorail) สายสีเทา (วัชรพล - สะพานพระราม 9)
งานศึกษาความเหมาะสม จัดทำแบบเบื้องต้น และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา รถไฟฟ้ารางเดี่ยว (Monorail) สายสีเทา (วัชรพล - สะพานพระราม 9)
( THE MASTER PLAN AND EXPLORE )
งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งกรุงเทพมหานค และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (แบริ่ง - สมุทรปราการ)
งานออกแบบรายละเอียดระบบขนส่งกรุงเทพมหานค และออกแบบโครงสร้างพื้นฐานสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการจราจรที่เกี่ยวข้อง รถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อน (แบริ่ง - สมุทรปราการ)
( DESIGN PROJECT )