อินเด็กซ์ฯ บริการ

THE MASTER PLAN AND EXPLORE

When a project is at the conceptual or basic planning stage, INDEX' s Technical and Design Department provides to clients all study services essential for thir planning decisions as the following fields:

• Site reconnaissance and survey
• Socio-economic survey and analysis
• Feasibility (economic or technical) analysis
• Master Planning


As the above mentioned fields, INDEX provides such particular projects as:

• Regional development     
• Hydroelectric power and water resource development     
• Community and housing development     
• Urban planning and redevelopment     
• Industrial complex and zone planning     
• Commercial building planning

DESIGN PROJECT

When a Project proceeds to the engineering design state, INDEX' s Technical and Design Department uses the latest technology to provide complete design and engineering services for construction and contract letting. The following services are provided:
 
• Preliminary engineering design     
• Detailed engineering design     
• Scale models when required     
• Specification & drawings     
• Bills of quantities     
• Other technical description as may be required for procurement and construction     
• Geographic Information System (GIS)

INDEX offers these technical and design services in various fields as follows:

• Airport     
• Bridges & highways
• Buildings
• Dams
• Factories and casting yards
• Offshore structures
• Ports and harbours
• Reinforced and prestressed concrete structures
• Tank farms and pipe work
• Transit system
• Water supply and sanitation

MANAGEMENT AND CONSTRUCTION

Throughout all stages of a project, INDEX also furnishes construction management services by acting as client's agent when required. These services include:
 
• Provision of construction inputs to architects-engineers through the design and engineering stages     
• Construction management of turn - key , design - build and concessionaire projects     
• Handling of contractual procedures necessary for phased construction     
• Procurement services for materials and equipment including the expediting of procurement, shop inspections and shipping     
• Services during construction such as quality control and schedule control     
• Value engineering services     
 
      
When desired by clients, INDEX furnishes technical assistance services to contractors. The scope will vary according to the client's request and contractor's competence.
 
INDEX can deploy engineers and technical staff to carry out field investigations, construction supervision and project administration for different specific purposes such as civil works, electrical and mechanical works etc,.
 
      
When a project is ready for construction, INDEX can continue with the project under:

• a free-type contract covering project administration and management, construction supervision and cost control     
 

DESIGN AND CONSTRUCTION

INDEX has provided airport master planning conceptual and schermatic design, errvironmental studies, program control systems and initial budget, Advised on packaging of airport systems development ofterms of reference, assistance in select of detailed designers, and supervision of detailed design of all project facilities.

THE MASTER PLAN AND EXPLORE

โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

MANAGEMENT AND CONSTRUCTION

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ภูเก็ต

DESIGN AND CONSTRUCTION

Suvarnabhumi Airport

Bangkok Thailand

DESIGN PROJECT , THE MASTER PLAN AND EXPLORE

งานบริหารโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (หัวลำโพง - บางแค และเตาปูน – ท่าพระ)

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

THE MASTER PLAN AND EXPLORE

โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย

THE MASTER PLAN AND EXPLORE

โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน (T-2305) ขนาดความจุ 16,670 ลูกบาศก์เมตร

กรุงเทพฯ ประเทศไทย