งานทำบุญบริษัท เนื่องในโอกาสวันครบรอบ 35 ปี

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทเนื่องในโอกาสวันครบรอบการก่อตั้งเป็นปี่ที่ 35  เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2561 โดย ดร.ชัยณรงค์ ณ ลำพูน เป็นประธานในพิธี แขกผู้มีเกียรติต่างร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับคั่ง
 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ