ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงแนวใหม่ หมายเลข 2 - ทางหลวงหมายเลข 222 อุดรธานี - บึงกาฬ และ ลงนามสัญญาจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบ บูรณะสะพานบนทางหลวงหมายเลข 4 จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร

บริษัทฯ กำหนดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงเนื้อหาของเว็บไซต์ เพิ่มเติม หรือ